מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?