האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: