כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1011


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: