האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 101