1. כיצד יש לנהוג בירידה?

2. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

תמונה עבור שאלה 180

3. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ציבורי:

4. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

5. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

תמונה עבור שאלה 4

6. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?

7. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

תמונה עבור שאלה 1225

8. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 191

9. האם מותר לנהג אוטובוס לעצור שלא בתחנה כדי להוריד מבקר כרטיסים?

10. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

11. האם רשאי נהג מונית להעלות למונית נוסע נוסף בנסיעה שהוזמנה על ידי אחר?

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1068

13. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?

14. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?

15. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1260

16. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

17. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

18. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

תמונה עבור שאלה 819

19. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

20. כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה שבעליו אינו נוכח במקום?

21. מי רשאי לתקן או לכייל מונה למוניות?

22. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 479

23. מהו "שטח מת"?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 452

25. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

תמונה עבור שאלה 619

26. איזה תמרור מתיר לנוהג ברכב או ברכבת מקומית להתקדם רק ימינה?

תמונה עבור שאלה 962

27. חנייה בתחנת אוטובוס:

28. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1022

29. על פי התמרורים, למה יש לצפות?

תמונה עבור שאלה 238

30. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

תמונה עבור שאלה 723

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: