1. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמונה עבור שאלה 241

2. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

3. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

4. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1184

5. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

6. בלימת פתע מותרת כאשר:

7. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

8. מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

תמונה עבור שאלה 8

9. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 509

11. אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:

12. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 628

13. האם חייב נהג המונית לעזור לנוסע לטעון את מטענו במונית או לפרוק אותו ממנה?

14. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

תמונה עבור שאלה 376

15. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

תמונה עבור שאלה 237

16. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 599

18. על פי שיטת הניקוד:

19. האם מותר לנהג אוטובוס לשוחח עם הנוסעים בזמן הנסיעה?

20. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):

21. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

22. מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?

23. מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?

24. באילו מקרים חלה חובת האטה?

25. האם הכניסה מותרת לאוטובוס המשמש ללימוד נהיגה כשמוצב התמרור שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1304

26. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

תמונה עבור שאלה 1040

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 57

28. העלאה של תלמידים לאוטובוס זעיר ציבורי המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 767

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1308

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: