1. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

2. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

3. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 640

4. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 628

5. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1129

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 120

7. מהו תעריף 2?

8. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

9. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

10. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 1115

11. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

12. האם נוהג אוטובוס (לא זעיר) שאינו נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב העוקף רכב אחר?

13. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?

תמונה עבור שאלה 1024

14. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

תמונה עבור שאלה 450

15. האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה?

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 913

17. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?

18. מה הפעולה שעל הנהג לעשות לפני התחלת הנסיעה באוטובוס?

19. מה מסמל התמרור?

תמונה עבור שאלה 532

20. מה פירוש הסמל?

תמונה עבור שאלה 193

21. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

22. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

23. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

24. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

25. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 265

26. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 862

28. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 420

30.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: