1. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?

תמונה עבור שאלה 874

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 931

3. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

4. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 1054

5. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

תמונה עבור שאלה 1005

6. אילו מקומות מיועדים לנכים באוטובוס בקו שירות?

7. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

8. מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?

9. האם מותר לעשן באוטובוס?

10. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו הכולל 3,300 ק"ג ?

תמונה עבור שאלה 741

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 551

12. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

תמונה עבור שאלה 969

13. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?

תמונה עבור שאלה 184

14. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

תמונה עבור שאלה 959

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 826

16. מה הם התנאים להפעלת מונית בנמל התעופה בן-גוריון?

17. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

18. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 318

19. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:

20. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

21. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

תמונה עבור שאלה 390

22. "רכב להסעת תלמידים" הוא:

23. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

24. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?

25. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 688

26. כיצד תנהג במצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1019

27. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

28. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

תמונה עבור שאלה 388

29. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

תמונה עבור שאלה 1179

30. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1237

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: