1. מהו "שטח מת"?

2. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

3. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

4. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 961

5. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה עבור שאלה 592

6. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1219

7. העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

8. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

9. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

10. איזו תוספת תיתוסף בעבור נסיעת שירות במונית בין השעות 23:31–04:59?

11. למי יפנה נהג מונית כאשר המונה במוניתו התקלקל?

12. האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

13. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?

14. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:

15. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

תמונה עבור שאלה 1076

16. האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?

17. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1029

18. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

19. מה פירוש התמרורים?

תמונה עבור שאלה 1202

20. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

21. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 933

22. מתי חובה להפעיל מאט מהירות בירידה?

23. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 780

24. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

25. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?

26. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

27. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

תמונה עבור שאלה 910

28. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

29. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

תמונה עבור שאלה 964

30. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 476

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: