1. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 10

2. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

3. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 404

4. האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 520

6. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

7. האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 1184

9. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

10. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?

תמונה עבור שאלה 881

11. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 602

12. תאונת דרכים היא אירוע:

תמונה עבור שאלה 330

13. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

14. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

תמונה עבור שאלה 1153

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1063

16. הגדר "רחוב משולב":

17. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 794

18. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?

19. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?

20. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 196

21. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

תמונה עבור שאלה 1187

22. הגעת לצומת שאינו פנוי:

23. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 235

25. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1260

26. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

27. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

תמונה עבור שאלה 1186

28. האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

29. באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?

30. מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: