1. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

תמונה עבור שאלה 936

2. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 951

3. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?

4. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

תמונה עבור שאלה 1277

5. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 78

6. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

7. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1041

8. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

9. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 26

10. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

11. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

12. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 1242

13. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

תמונה עבור שאלה 702

14. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

15. הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות בעל רישיון נהיגה מסוג:

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1178

17. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 10

18. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1129

19. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 564

21. תאונת דרכים היא אירוע:

תמונה עבור שאלה 330

22. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 667

23. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

תמונה עבור שאלה 291

24. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

25. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 27

26. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

27. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 321

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 242

29. תעריף 1 במונה של מונית הוא:

30. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

תמונה עבור שאלה 118

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: