1. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

2. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

3. הגדר ״משקל עצמי״:

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 763

5. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 83

6. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

7. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

8. האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?

9. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

10. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1261

11. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 457

12. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1006

13. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

תמונה עבור שאלה 475

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1353

15. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

16. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

17. באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 483

19. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 1115

20. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

תמונה עבור שאלה 416

21. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

22. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

23. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1308

24. ''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

תמונה עבור שאלה 1075

25. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

תמונה עבור שאלה 1103

26. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

27. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

תמונה עבור שאלה 1242

28. על איזה סוג רכב נאסר לעקוף רכב עוקף?

29. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

30. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: