1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 634

2. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?

3. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

4. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?

5. בחר במשפט הנכון:

6. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

7. האם חלה חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב הנע בדרך?

8. פנס לנסיעה אחורנית:

9. מה המשותף לתמרורים אלו?

תמונה עבור שאלה 177

10. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:

11. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

12. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 819

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 756

14. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

15. מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?

16. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

17. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 577

18. מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

19. מה מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג ואינו בעל מרכב תקני להסעת נוסעים?

20. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?

תמונה עבור שאלה 69

21. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 740

22. מה פירוש הסמל?

תמונה עבור שאלה 194

23. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 954

25. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 105

26. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

27. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?

28. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

29. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

תמונה עבור שאלה 545

30. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: