1. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 413

2. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 35

3. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 265

5. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

תמונה עבור שאלה 453

6. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

7. הגדר "קו עצירה":

8. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 599

9. מהו רכב היברידי (כלאיים):

10. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

תמונה עבור שאלה 50

11. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

תמונה עבור שאלה 184

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 802

13. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

14. איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?

15. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 944

16. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

17. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 21

18. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

תמונה עבור שאלה 320

19. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

תמונה עבור שאלה 619

20. תאונת דרכים היא אירוע:

תמונה עבור שאלה 339

21. כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

22. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

23. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?

24. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

25. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

26. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

27. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

28. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1121

29. מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים בתא הנוסעים?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 909

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: