1. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

תמונה עבור שאלה 1204

2. סכנת החלקה בכביש רטוב:

3. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 298

4. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 445

5. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 477

6. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 76

7. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 1175

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 75

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1047

10. בתמונה שלפניך:

תמונה עבור שאלה 597

11. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

12. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 753

14. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמונה עבור שאלה 1043

15. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

תמונה עבור שאלה 882

16. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

תמונה עבור שאלה 1154

17. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

18. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

19. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

20. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?

21. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

22. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

תמונה עבור שאלה 320

23. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 962

25. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

26. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?

27. כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

28. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

29. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

תמונה עבור שאלה 258

30. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: