1. כיצד תגיב למראה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 82

2. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

3. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 1139

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1229

5. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

6. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

7. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

תמונה עבור שאלה 133

8. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

9. כיצד עליך לנהוג כאשר מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה?

10. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

11. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

תמונה עבור שאלה 831

12. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 21

13. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

14. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

15. הגדר "עמעום אורות":

16. מה משמעות הסימון על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 497

17. מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא?

18. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 413

19. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 153

20. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1253

22. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

23. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

תמונה עבור שאלה 985

24. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1040

25. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 899

26. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

27. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1157

28. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 754

29. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 316

30. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: