1. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 297

3. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

תמונה עבור שאלה 1040

4. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 616

5. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

תמונה עבור שאלה 1266

6. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1224

7. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1176

8. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?

תמונה עבור שאלה 498

9. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

10. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 773

11. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

12. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

תמונה עבור שאלה 698

13. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 265

15. מהו המשפט הנכון?

16. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

17. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

18. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

תמונה עבור שאלה 673

19. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

תמונה עבור שאלה 1246

20. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

תמונה עבור שאלה 829

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 341

22. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

תמונה עבור שאלה 1112

23. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

תמונה עבור שאלה 861

24. חנייה זוויתית בכביש:

25. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 413

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 564

27. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

28. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1258

29. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 584

30. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: