1. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

2. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

3. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 633

4. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

5. מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג?

6. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 635

7. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?

8. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1047

9. אסור להחנות רכב בתחום של:

10. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

11. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

תמונה עבור שאלה 381

12. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

תמונה עבור שאלה 1082

13. המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב נוסעים פרטי (אם לא צוין אחרת בתמרור) היא:

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 944

15. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

16. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

17. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

18. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1181

19. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 60

20. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:

21. באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

22. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

23. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:

24. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 456

25. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?

26. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

27. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 833

29. מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?

30. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: