1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 456

2. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?

3. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

4. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

תמונה עבור שאלה 674

5. על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:

תמונה עבור שאלה 1048

6. כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?

7. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

8. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 706

10. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך עירונית (אם אין תמרור המורה אחרת)?

11. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

12. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 951

13. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?

14. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

15. מהי מהירות סבירה ?

תמונה עבור שאלה 236

16. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

17. כשמוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 712

18. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

19. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 609

20. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

21. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

22. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

23. רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 751

25. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 901

26. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

תמונה עבור שאלה 543

27. מה מאפיין את הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 830

28. הגדר "שטח הפרדה בנוי":

29. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 899

30. כיצד פועלת מערכת בקרת היציבות האלקטרונית אי-אס-פי (ESP) במצבי נהיגה מסוכנים?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: