1. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1009

2. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

3. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

4. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 384

5. הגעת לצומת שאינו פנוי:

6. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

7. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

תמונה עבור שאלה 901

8. מה מציין התמרור?

תמונה עבור שאלה 1231

9. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

10. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 630

11. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 742

13. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 1160

14. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 298

15. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

16. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

תמונה עבור שאלה 617

17. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 145

19. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

תמונה עבור שאלה 651

20. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

21. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

22. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?

23. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

24. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 447

25. תוקפו של התמרור עד:

תמונה עבור שאלה 937

26. מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?

27. בעת נסיעתך לאחור:

28. מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת הרכב בעזרת מגבה (ג'ק)?

29. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

30. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: