1. מה הם ״השטחים המתים״?

2. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

תמונה עבור שאלה 1017

3. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 533

4. ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:

5. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

תמונה עבור שאלה 787

6. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

תמונה עבור שאלה 644

7. הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:

8. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?

תמונה עבור שאלה 1096

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 881

10. מתי חלה על הנהג חובת איתות?

11. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

תמונה עבור שאלה 362

12. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

תמונה עבור שאלה 788

13. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 1044

14. מה הבעיה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 592

15. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 56

17. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 947

18. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

תמונה עבור שאלה 917

19. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

20. מרחק התגובה תלוי:

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 155

22. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

23. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

24. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 1027

25. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1229

27. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

28. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

תמונה עבור שאלה 1005

29. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 578

30. ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: