1. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 153

2. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 456

3. בלימת פתע מותרת כאשר:

4. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

5. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:

6. מהי נעילת גלגלים ברכב?

7. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

8. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 1249

9. בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:

10. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

תמונה עבור שאלה 1204

11. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון, אלא אם כן:

12. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

13. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 136

14. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

תמונה עבור שאלה 1075

15. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

16. מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 1195

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 554

18. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

19. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

20. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

תמונה עבור שאלה 314

21. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

תמונה עבור שאלה 869

22. ''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

תמונה עבור שאלה 990

23. :טרקטור משא" הוא טרקטור"

24. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 593

25. באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 706

27. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

28. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 808

29. רישיון נהיגה דרגה B מתיר לנהוג:

תמונה עבור שאלה 799

30. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: