1. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 926

2. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

3. לא ינהג אדם בטרקטור שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג:

4. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

5. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמונה עבור שאלה 910

6. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

7. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 850

8. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?

9. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 44

10. נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר לפני מעבר החצייה. לכן:

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 888

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 22

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 714

14. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

15. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

16. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 13

17. האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?

18. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

תמונה עבור שאלה 118

19. מה משמעות התמרור?

תמונה עבור שאלה 132

20. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 17

22. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

תמונה עבור שאלה 392

23. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

תמונה עבור שאלה 891

24. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

25. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:

26. חובה להאט את נסיעת הרכב:

27. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?

28. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

תמונה עבור שאלה 515

29. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

תמונה עבור שאלה 846

30. באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: