1. כיצד ינהג הנוהג בטרקטור בדרך, אם בעת נהיגתו הוא מפריע למעבר התנועה שמאחוריו?

תמונה עבור שאלה 594

2. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

תמונה עבור שאלה 656

3. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה עבור שאלה 306

4. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

5. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

6. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 363

7. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

8. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

9. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 261

10. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 781

11. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?

12. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 186

13. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?

14. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 415

15. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

16. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

תמונה עבור שאלה 410

17. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 453

18. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 666

19. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

20. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 857

21. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

תמונה עבור שאלה 1084

22. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

תמונה עבור שאלה 767

23. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?

24. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

25. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

26. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

27. הגדר "צומת":

28. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 836

29. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

30. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: