1. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

תמונה עבור שאלה 269

2. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 1022

3. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 409

4. איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 878

5. האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?

6. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

תמונה עבור שאלה 477

7. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 279

8. איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו בדרך?

9. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 507

10. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:

11. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 35

12. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

תמונה עבור שאלה 595

13. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 790

14. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

15. כביש חד-סטרי הוא:

16. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 818

17. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?

תמונה עבור שאלה 246

18. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

19. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

20. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

21. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 1089

22. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 586

23. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

תמונה עבור שאלה 621

24. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:

25. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

26. מהו "מעבר חצייה"?

27. מה פירוש התמרור?

תמונה עבור שאלה 271

28. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 638

29. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

30. מה המשותף לתמרורים אלו?

תמונה עבור שאלה 164

ניווט מהיר

השאלה הקודמת השאלה הבאה

זמן לסיום: 40:00

עברת את המבחן בהצלחה!
יפה מאוד, ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות. בהצלחה בהמשך!

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שהזנת

אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: